Čo je to adaptogén?

adaptogen

V užšom zmysle slova sa ako adaptogény označujú konkrétne liečivé rastliny alebo huby, užívaním ktorých zvýšime odolnosť nášho organizmu proti záťažovým faktorom a pritom nemajú žiadne vedľajšie účinky. Tieto záťažové faktory, napr.: chlad, teplo, zvýšená radiácia, chemická záťaž, telesná alebo duševná únava, úzkosť, alergény, vírusová alebo bakteriálna infekcia, zranenia, zlá strava, atď., vedú často k chorobám, alebo choroby sprevádzajú. Adaptogény zlepšujú našej schopnosť odolávať a prispôsobiť (adaptovať) sa zmeneným podmienkam a pritom nemajú vedľajšie účinky. Na posúdenie toho, či tá ktorá rastlina či huba patrí medzi adaptogény boli definované kritériá, ktoré možno nájsť napr. tu: definícia adaptogénu.

Pojem adaptogén bol historicky vytvorený kvôli ženšenu. Ženšen vyčnieva nad ostatnými rastlinami a hubami aj nad bežnými liekmi. Jeho preventívne a liečivé pôsobenie je mnohostranné a to všetko pri nulových vedľajších účinkoch – preto je často zjednodušene nazývaný všeliekom. Práve pochopenie toho, že podstatou jeho mimoriadnych účinkov je práve jeho adaptogénne pôsobenie viedlo k zavedeniu novej kategórie adaptogén. Adaptogénne vlastnosti boli následne zistené aj u ďalších rastlín a húb (viz napr. tento podrobný prehľad adaptogenov). Často sa prejavujú tendencie (nesprávne) nazývať  tieto rastliny ako "nejaký ženšen", oproti tomu správne označenie pre nich je jednoducho: "adaptogén".


V širšom zmysle slova je tu možné adaptogén chápať ako koncept liečiva, ktorý je v protiklade ku konceptu súčasných bežných liečiv. Súčasné bežné lieky (často označované aj ako komerčné – zrejme kvôli tomu, že ide prevažne o patentované látky vyvíjané a predávané korporáciami; alebo aj ako paracelsovské – zrejme kvôli tomu, že sa jedná napospol o jedy používané v malých dávkach) sú vždy prostriedkom proti konkrétnej chorobe alebo často dokonca horšie, len proti jej symptómom. Vyžadujú veľmi starostlivé dávkovanie a cenou za ich užívanie sú ich vedľajšie účinky. Adaptogén je proti tomu konceptom lieku ideálneho (porovnanie bežných liekov a adaptogénov).