O nás: Kontakty a ďalšie informácie o ariadne.sk

Stanislava Šindelářová
O produkty, ktoré si objednáte, sa stará Stanislava Šindelářová, tel .: +420.731.590.833.

Vítame Vás na tejto stránke! Veľmi nás teší Váš záujem. Sme malá firma so sídlom v Prahe, venujúca sa zasielaniu adaptogénov a príbuzných liečivých rastlín do Českej republiky, Slovenskej republiky a do krajín EU. Prosím, ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, sme vždy ochotní Vás počúvať. Písomné otázky nám môžete zaslať na mail .

Firma: VUKM7 s.r.o.
Branická 110, 147 00 Praha
IČ: 26514974 | DIČ: CZ26514974
vedená u Mestského súdu v Prahe C 87000

Adresa stálej prevádzkarne: Branická 110, 147 00 Praha
Zodpovedná osoba: Stanislava Šindelářová
Tel: +420.731.590.833
Email: kontakt

Internetové predajne:

Ariadne.cz — zasielanie do ČR, odberné miesta v ČR, platba v českých korunách (CZK).

Ariadne.sk — zasielanie do SR, odberné miesta v SR, platba v eurách (EUR).

Adaptogens.eu — zasielanie do krajín EU (mimo ČR a SK),  platba v eurách (EUR).

Platobné spojenie:

Fio banka, a.s, pobočka zahraničnej banky, Slovenská republika (SK)
Číslo účtu: 2300274379/8330
IBAN: SK76 8330 0000 0023 0027 4379
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX